The best examples of restored Spanish windmills may be found in Consuegra where several mills spike the hill just outside of town, giving us a spectacular view of the 12th century castle and of the town.

These windmills became famous in the 16th century, when Don Quixote was first published. These machines used the wind to grind grain (the most common grain is wheat) and were transmitted from fathers to sons. Most of them consisted of two rooms or levels, and the millers had to carry sacks of grains that could weigh 60-70 kilograms to the top floor.

The wonderful machines were used until the early 1980s.

Photos: Michael Osmenda

Sadly it has been estimated that we waste of 300 million tons of food a year. This seems almost criminal when you consider that there are many people in the world who are literally starving to death. In part this has come about due to certain foods not meeting the exacting aesthetic standards that the modern consumer now expects. Supermarkets won’t buy ‘Ugly’ fruit and vegetables, for risk of not being able to sell them… Until now that is.

Watch this video to see how this French supermarket won hearts and minds and reduced food waste significantly.

Vidor Zsigmond dr. úr fasori villája

ép.: Vidor Emil, 1906

A városligeti fasorban, a budapesti modern irányzattól elő-nyösen eltérő stylusban épült a Vidor-villa. Az épület alagsorból, földszintből és két emeletsorból áll. Minden emeletsor egy-egy lakás. A lakóhelyiségek ügyes csoportosításban sorakoznak a hall körül. 

Az alagsorban van elhelyezve az építészeti iroda, amelyet külön lépcső köt össze a földszinti lakással. 

A homlokzat modern svéd-norvég karaktert mutat, aminek első-sorban már maga a kapuzat adja meg a jelleget, azonkívül a tető kiképzés és a főpárkánynak a tetővel összefüggő, több szintien mázolt puhafa alkatrészei. A párkányok majolizált idom-téglákból készültek; a falsíkok egyszerű kőporvakolat.

in: Magyar Építőművészet, 4. évf. 2. szám

Lassanként művészek kezébe kerül a kávéházak berendezése, sőt a régi kávéházak is rendre modern külsőt öltenek. Így történt ez a Continentál kávéházzal is, melyet Fejér [Lajos] és Ritter [Ignác] építészek szinte kicseréltek.

A nehéz boltozat nyomott hatása ugyan megmaradt, de az üveg és mozaink betéttel megtört műmárvány fala, melyet finom vonal vezetésű faburkolat zár körül, jelentékenyen enyhít. Az építőművészek angolosan egy-szerű hatásra törekedtek. Olyan az egész mint egy előkelő klub hall-ja… 

A kávéház berendezésénél a következő építő-iparosok működtek közre: A falaknak sárga műmárvány burkolatát Neuhauser János készítette, a műmárványt szegélyező faburkolatot és a kassza-szekrényt Simay Lajos, a csillárokat Czabán és Machovitsch, a kandallókat Zsolnay-gyár, a falitükröket Burger A, és fiai, a tapétákat Weisz Béla, a villanyberendezést Stern Sándor; padló-munkát az Egyesült parketgyárak készítették. A kávéház telje butorberendezését Kohn Jakab és József hajlított fabutorgyára készítette.

in: Modern Művészet, 1906